Với giải bài tập Tin học lớp 7 Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi & làm bài tập Tin 7, từ đó học tốt môn Tin học 7 để đạt điểm cao trong các bài thi môn Tin học 7.

Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng
Bài 1: Thiết bị vào – ra cơ bản cho máy tính cá nhân
Bài 2: Các thiết bị vào – ra
Bài 3: Thực hành với các thiết bị vào – ra
Bài 4: Một số chức năng của hệ điều hành
Bài 5: Thực hành khám phá trình quản lí hệ thống tệp
Bài 6: Thực hành thao tác với tệp và thư mục

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
Bài 2: Thực hành sử dụng mạng xã hội
Bài 3: Trao đổi thông tin trên mạng xã hội

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong mội trường số
Bài 1: Ứng xử có văn hoá khi giao tiếp qua mạng
Bài 2: Ứng xử tránh rủi ro trên mạngBài 1: Giới thiệu mạng xã hội

Chủ đề E. Ứng dụng tin học
Bài 1: Làm quen với bảng tính điện tử
Bài 2: Làm quen với trang tính
Bài 3: Làm quen với trang tính (tiếp theo)
Bài 4: Định dạng hiển thị dữ liệu số
Bài 5: Định dạng số tiền và ngày tháng
Bài 6: Thực hành lập sổ theo dõi thu chi cá nhân
Bài 7: Công thức tính toán dùng địa chỉ các ô dữ liệu
Bài 8: Sử dụng các hàm có sẵn
Bài 9: Định dạng trang tính và in
Bài 10: Thực hành tổng hợp
Bài 11: Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính (Bài tập theo nhóm)
Bài 12: Tạo bài trình chiếu
Bài 13: Thực hành định dạng trang chiếu
Bài 14: Thêm hiệu ứng cho trang chiếu
Bài 15: Thực hành tổng hợp tạo bài trình chiếu

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
Bài 1: Tìm kiếm tuần tự
Bài 2: Tìm kiếm nhị phân
Bài 3: Sắp xếp chọn
Bài 4: Sắp xếp nổi bọt
Bài 5: Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp

 

Dòng thông tin - RSS Tin giáo dục