ĐỀ KIỂM TRA ĐẦU VÀO NĂM HỌC 2022-2023

ĐỀ KIỂM TRA ĐẦU VÀO NĂM HỌC 2022-2023

Học sinh lưu ý: Đề kiểm tra gồm có 3 môn: Môn Toán, Môn tiếng Anh ; Môn AVQT ( Riêng môn AVQT ghi số câu đúng )

Call Now Button