Oops...
Slider not found.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 – 2023

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 – 2023 của Trường THCS & THPT Trí Đức.
Nay trường THCS & THPT Trí Đức thông báo tuyển sinh năm học 2022 – 2023 như sau:

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Tuyển sinh từ Lớp 6 đến Lớp 12
Hình thức học: Bán trú – Nội trú – Hai Buổi

ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

Học sinh: không xăm mình, không hút thuốc.
Học lực: Trung Bình Khá trở lên.
Hạnh kiểm: Tốt.
Vượt qua các bài kiểm tra năng lực đầu vào môn Toán và Tiếng anh Qốc tế của nhà trường.

<span style=”font-size: 14pt; color: #0000ff;”><strong>THỜI GIAN TUYỂN SINH</strong></span>

<span style=”font-size: 12pt;”>Kiểm tra chất lượng đầu vào: Từ ngày <strong>04/05/2022</strong></span>
<span style=”font-size: 12pt;”>Khai giảng khóa hè 2022: 14/06/2022</span>
<span style=”font-size: 12pt;”>Tự trường:<strong> 01/07/2022</strong></span>